Dotacje

Beneficjent
Łąccy-Kołczygłowy Sp. o. o.
realizuje projekt pn.:
„Opracowanie nowego projektu wzorniczego w celu wdrożenia do oferty spółki
Łąccy – Kołczygłowy nowej kolekcji mebli 
multifunkcyjnych.”


w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, który umożliwi wdrożenie do oferty spółki Łąccy – Kołczygłowy nowej kolekcji mebli multifunkcyjnych.
Dzięki realizacji projektu opracowana zostanie kolekcja mebli, która będzie się charakteryzować wielofunkcyjnością, posiadająca elastyczne cechy, niezbędne do zastosowania w różnorodnych przestrzeniach, ekologiczna, dostosowana do dynamicznego stylu życia pokolenia Millenialsów, którzy stanowią główną grupę docelową. Kolekcja ma się wpisywać w ideę „jeden mebel wiele możliwości” i dawać możliwość konfiguracji własnych rozwiązań. Kolekcja będzie odpowiedzią na aktualne trendy rynkowe.
Wartość projektu: 1 838 973.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 863 610.00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.05.2019 – 31.01.2021 r.

Informuję, że zapytanie ofertowe Zapytanie nr 1/2019 zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności z terminem składania ofert: 16.05.2019 i jest dostępne pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17487#