Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MOONWOOD.ME

Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Użytkownika, przez Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy. Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku; VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000181189; Kapitał zakładowy 8.964.000 zł, NIP: 8421551629, REGON: 771275079

1. DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – to Firma Łąccy – Kołczygłowy Sp. z o.o., ul. Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy, o numerze NIP: 842-15-51-629 oraz numerze Regon: 771275079, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika poprzez sklep internetowy www.moonwood.me.

 2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.

 3. SKLEP – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.moonwood.me.

 4. URZĄDZENIE – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu.

 5. UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 poz. 683).

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 3. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będzie zobligowany to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

 4. Wykorzystanie informacji podanych przez Użytkownika może zostać wykorzystane do celów marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika.

 5. Dane o personaliach Użytkownika nie są zbierane do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, założenia konta Użytkownika, zapisania się do newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Sklepu.

 6. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w Sklepie www.moonwood.me oraz założenie konta Użytkownika w Sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oczywiście informacje te służą tylko i wyłacznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym Sklep ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu prawidłową realizację zamówienia.

3. CEL ORAZ ZAKRES ZBIERANIA COOKIES

Administrator zbiera dane Cookies w celu:

 1. identyfikacji oraz uwierzytelnienia Użytkownika w Sklepie, dzięki tym działaniom Użytkownik nie musi wielokrotnie podawać loginu i hasła przy przeładowaniu strony, wejściu na inną podstronę Sklepu – opcja dostępna po zalogowaniu się Użytkownika w Sklepie;

 2. dostosowania zawartości Sklepu do indywidualnych potrzeb i oczekiwać Użytkownika;

 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).

 4.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

  Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 5. zebrania informacji o geolokalizacji Użytkownika i optymalizacji ustawień Sklepu;

 6. optymalizacji konfiguracji Sklepu, co pozytywnie wpływa na satysfakcję Użytkownika;

 7. dopasowania Sklepu do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik;

 8. umożliwienia z korzystania z takich funkcji Sklepu jak Koszyk;

 9. dopasowania oferty Sklepu oraz przygotowania marketingu bezpośredniego przygotowanego zgodnie z preferencjami Użytkownika;

 10. obsługi systemu partnerskiego oraz do weryfikacji źródeł przekierowań;

 11. zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk korzystania z serwisu po to, aby lepiej zrozumieć zachowania Użytkowników Sklepu i dopasować Sklep do ich potrzeb;

 12. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;

 13. zalogowania do Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych między innymi takich jak: Facebook, Instagram, Pinterest;

 14. promocji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych;

 15. prezentowania reklam oraz ofert specjalnych dopasowanych do indywidualnych oczekiwań Użytkownika wykorzystując narzędzia internetowe np. Google AdSense.

 16. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.

 17. Wyrażenie zgody na przetwarzanie i/lub profilowanie danych osobowych w formie checkboxów.

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA ORAZ DOSTĘP POPRZEZ COOKIES

 1. Każdy Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, w tym określić warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu poprzez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.

 2. Modyfikację ustawień plików Cookies Użytkownik może dokonać na swoim urządzeniu poprzez zmiany w parametrach przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta.

 3. Każdy Użytkownik samodzielnie może ograniczyć stosowanie plików Cookies na danym Urządzeniu.

 4. Każdy Użytkownik samodzielnie może również usunąć pliki Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 5. Usunięcie bądź ograniczenie dostępu do plików Cookies może spowodować niedostępność niektórych funkcjonalności Sklepu.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników bezpłatnych newsletterów poprzez wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS, MMS zawierających między innymi reklamy i promocje, o ile Użytkownik wyraził na nie zgodę wypełniając formularz rejestrowy bądź wyraził zgodę w późniejszym czasie zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach konta Użytkownika.

 2. Każdy Użytkownik może wyłączyć opcję otrzymywania newslettera oraz wiadomości SMS i MMS poprzez odznaczenie tej funkcji w ustawieniach konta Użytkownika w Sklepie.

 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 4. Przesyłane informacje handlowe przez Administratora zgodne są z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).”

 6. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych

 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej

 8. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.