Beneficjent Łąccy-Kołczygłowy Sp. o. o. realizuje projekt pn. „Opracowanie nowego projektu wzorniczego w celu wdrożenia do oferty spółki Łąccy – Kołczygłowy nowej kolekcji mebli multifunkcyjnych.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, który umożliwi wdrożenie do oferty spółki Łąccy – Kołczygłowy nowej kolekcji mebli multifunkcyjnych. Dzięki realizacji projektu opracowana zostanie kolekcja mebli, która będzie się charakteryzować wielofunkcyjnością, posiadająca elastyczne cechy, niezbędne do zastosowania w różnorodnych przestrzeniach, ekologiczna, dostosowana do dynamicznego stylu życia pokolenia Millenialsów, którzy stanowią główną grupę docelową. Kolekcja ma się wpisywać w ideę „jeden mebel wiele możliwości” i dawać możliwość konfiguracji własnych rozwiązań. Kolekcja będzie odpowiedzią na aktualne trendy rynkowe.
Wartość projektu: 1 838 973.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 863 610.00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.05.2019 – 31.01.2021 r.

Beneficjent Łąccy-Kołczygłowy Sp. o. o. realizuje projekt pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy ŁĄCCY-KOŁCZYGŁOWY na rynkach zagranicznych w celu promocji Marki Polskiej Gospodarki.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałania 3.3.3 Go to brand

Cele i planowane efekty projektu: wypromowanie innowacyjnych produktów pod marką MoonWood, które mają szansę stać się Marką Polskiej Gospodarki rozpoznawalną na rynkach perspektywicznych oraz w UE. Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na intensyfikację działalności eksportowej na rynku niemieckim, francuskim, brytyjskim oraz perspektywicznym chińskim. Ekspansja zagraniczna wpłynie na wzrost liczby klientów i znajdzie odzwierciedlenie w rosnących przychodach firmy
Wartość projektu: 652 500.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 391 500.00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail: laccy@laccy.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 59 821 39 55

Product added to wishlist
Product added to compare.

Im Zusammenhang mit der neuen Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95 /46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). Gemäß Art. 99 der Datenschutz-Grundverordnung tritt die Verordnung am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft und gilt ab dem 25. Mai 2018. Nachfolgend finden Sie einen Link und wir bitten jeden Besucher unserer Website, den zu lesen Bestimmungen.